سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

شماره تماس : 77582924 - 021
اطلاع رسانی جامع اطلاعات مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل شامل مناقصه های شهرداری, مزایده های خودرو و املاک و ...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

مناقصه دو مرحله ای چیست؟

| دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶ ب.ظ
بقه بندی انواع مناقصات      
1- مناقصات یک مرحله ای
۲- مناقصات دو مرحله ای        
طبقه بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران                         
 - مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
- مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.                 
 برگزاری مناقصات و فرآیند آن    
۱-  تأمین منابع مالی
۲-  تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)
۳-  تهیه اسناد مناقصه
۴-  ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
۵-  فراخوان مناقصه
۶-  ارزیابی پیشنهادها
7-تعیین برنده مناقصه و انعقاد قراردا